21 mai 2022

Le point de vue d’Hector Poullet. Grannonm-la é Jounalis-la

Péyi-la té anboulvès

Moun  té kòlè. 

Yo té ka baré tout chimen.

Léta té voyé manblo pou débaré
mé fini yo té fini débaré
yo té  k’ay fè chimen a-yo
é moun té ka woubaré
davwa yo pa té ka rivé fè Léta 
ni tann, ni konpwann
yo té boufi bon boufi-la 
èvè an ki léta péyi-la té yé.

Grannonm-la té filozòf.

I té ni lidé a-y pou té gadévwè 
ansanm-ansanm kijan solisyonné
chiktayaj a péyi-la.

Jounalis-la, li,  té on madanm

On jenn-fann i dwèt té mandé nòstròm 
vini an télé-la
anni pou té fè moun kwè
toutmoun andwa palé adan télé a Léta.

Grannonm filozòf-la pa té on moun 
a gran kakyèt 
ni i pa té wé 
kon sé nonm politik a péyi-la.

Fanm-la pozé yonndé kèsyon.

Konmansé Grannnonm-la konmansé palé,
jounalis-la koupé-y lapawòl, flap, 
onfwa-lamenm
é i lésé nòstròm bèkèkè !

Kifè, toutmoun té ka gadé télé-la.

Jouswè-lasa
té ni santiman
Grannonm- an-nou la té on kakazwa.

Atoupannan fanm jounalis-la, li, anbenn-anbenn
té fè travay-la yo ka péyé-y pou i fè la : 
montré tout popilasyon moun i té dan ladoutans
kijan Léta toujou  ka fè pou toutmoun a péyi-la 
rété swadizandi :

« Egal pyèt, égal mòdan ! »