21 mai 2022

Le point de vue d’Hector Poullet. Aki-y ?

Aki-y ? 

I  vini,  i di, i pati !

I pa té sitèlman présé pou té vini

Tout wélélé-lasa té ka fè-y pè

Mé Mèt a-y oblijé-y pòté mannèv

Janbé dlo ! 

I di-y : 

  • Sé pou sa yo ka péyé-w !

Alòkifè Nòstròm débaké.

Mé avan, i voyé bon-enpé 

manblo-manjmoun douvan.

Ou pa janmé sav, pou sizoka.

Rivé i rivé i kouri vwè si tout 

gadkò a-y la té byen annaks

épi i voyé konmisyon ba sé 

sendikalis-la :

  • Vini-zòt, tousuitman-lamenm

An présé, an pa ni tan pou pèd !

Sé boug-la rivé, lè yo vwè vitès moun armé

toutalantou a koté randévou-la 

Yo kriyé :

  • Anmwé !

Yo osi yo té présé chapé

Epi, kèlanswa

 p’on moun la, 

ni Nòstròm 

ni sé moun Syndikalis-la 

pa té paré

pou laché on may.

Dotwa politichyen lévé lanmen :

  • Nou la ! Nou pa kakazwa kanmenm !

Ay, sé akwèdi pawòl a-yo té van.

Pou Boug présé la : ayen pa té ayen

Pou sé Sendikalis-la : ahak pa té ahak

Kifè, chakmoun-la viré ba lòt-la do

Misyé-la ay fè zafè a-y

E nou,

Popilasyon Gwada

Nou yo ka baré

Opozé-nou ay gangné soupen an-nou, 

Nou ka sipòté tou sé jébésé-lasa

Nou la,

Konkonm san grenn ! 

Jik kitan ? 

Ektò Poullet